Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2013

natitta

my mind is telling me no

and my budget

my budget is also telling me no

November 10 2013

natitta
5383 c543 390
oh yeah
Reposted fromAngelCake AngelCake viaoll oll
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
natitta
1693 d37a 390
beer, stahp
Reposted fromckisback ckisback viainnanazwa innanazwa

November 09 2013

natitta
8649 f0dd 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viavandalism vandalism
natitta
3348 12c3 390
Reposted fromkate-k8 kate-k8
natitta
9286 1c58 390
Reposted fromklamerka klamerka viapaulinka paulinka
natitta
0689 8e0d 390
Reposted fromcaraseen caraseen viavandalism vandalism
natitta
1048 7f71 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viapatidaga patidaga
natitta
5827 b3ec 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatazniebieskimi tazniebieskimi

November 07 2013

natitta
9318 277a 390
yep.

November 03 2013

natitta

November 02 2013

1761 1bb0

wishing-4-perfection:

Exercises that activate each buttocks muscle : 

  • MEDIUS - Jumping Jacks 
  • MAXIMUS - Deep Lunges 
  • MINIMUS - Squats

Honestly, you need NOTHING else to get the butt you dream of, just these three exercises!

Reposted fromget-fit get-fit viaserowa serowa

October 31 2013

natitta
8116 8304 390
Reposted fromGodislove Godislove viavandalism vandalism
natitta
8640 2b8f 390
Reposted frommonsoon monsoon viasavor savor
natitta
Reposted fromvolldost volldost viasavor savor
9878 66d2 390
Reposted fromgiantfailure giantfailure viasavor savor

October 28 2013

natitta
5541 ccdf 390

October 27 2013

natitta
5473 41b8
Reposted fromszatatan szatatan viacuilwarthien666 cuilwarthien666
natitta
6109 a276 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaannnnnn annnnnn

October 23 2013

natitta
Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie:
Każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł.
Nagroda ta ma jednak określone zasady,
tak jak w każdej grze.
Pierwsza zasada jest taka,
że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia,
będzie Ci zabrane,
nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto.
Druga zasada jest taka,
że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia,
w każdej chwili może powiedzieć:
to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego.
Co byś zrobiła?
Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz,
nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom,
starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza.
Ta gra jest prawdziwa
i każdy z nas ma takie „magiczne konto”,
tyle tylko, że nie pamiętamy o nim.
Tym magicznym kontem jest czas.
Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund
do przeżycia,
i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie.
To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika...
„Wczoraj” jest nie do odrobienia...
Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund,
ale także każdego dnia
bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać.
Więc co zrobisz z danym Ci czasem?
Ile jest dla Ciebie wart? I jak go wykorzystasz?
— A. Witkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...